Disclaimer Adviselab

Algemeen

Adviselab en Angela Brito de Campos (KvK 66261333), hierna te noemen ‘Adviselab’, verleent hierbij toegang tot de website www.adviselab.nl en publiceert hier teksten, audio-, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Adviselab’ en derden zijn aangeleverd. ‘Adviselab’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededelingen te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Desondanks staat Adviselab niet in voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard door Adviselab. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. Adviselab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en het functioneren van de website.

De resultaten van de diensten van 'Adviselab' zullen van persoon tot persoon verschillen. In het agemeen krijg je uit een traject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. De prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adviselab informatie, teksten, audio- video- of beeldmaterialen van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.